Udomácnenie

    Keď kanárika donesieš domov, na zvolenom mieste by už mala stáť pripravená a vybavená klietka. Tesne pri otvorených dvierkach otvor škatuľu s kanárikom tak, aby nemal inú cestu ako rovno do klietky. Do škatuľky v žiadnom prípade nestrkaj ruku, pretože by z nej mohol mať kanárik celoživotný strach. Normálne sám a rýchlo zo škatule vyskočí. Za chvíľu sa so svojím novým prostredím oboznámi. Čoskoro bude poskakovať po konárikoch a bidielkach, ochutnávať krmivo a venovať sa očiste. Daj mu čas, aby vo svojom novom domove získal istotu a dôveru. Prvé dni si nechaj od klietky odstup a vyhýbaj sa všetkému, čo by kanárika mohlo vystrašiť. Kanárik si postupne zvykne.