Potomstvo

Plemenitba 

Poznáme tieto štyri spôsoby hniezdenia:

  • Hniezdenie jedného páru
  • Striedavé hniezdenie s jedným samcom
  • Hniezdenie v skupinách s jedným samcom
  • Hromadné hniezdenie

Na základe dlhodobých skúseností chovateľov sa najviac osvedčili prvé dva typy hniezdenia.

Prvý spôsob: V jednej chovnej klietke párime len jednu samičku s jedným samčekom. Tento spôsob je najprirodzenejší. Pri tomto spôsobe odpadá práca chovateľovi s pripúšťaním a odoberaním samčeka od samičky. Chovný cyklus je o niečo kratší - o mláďatá sa starajú obidvaja rodičia. Rozmer chovnej klietky: 50 x 40 x 30 cm. Nevýhoda tohto spôsobu: Rušenie samičky sediacej na vajíčkach, poškodenie vajec a zmrzačenie mláďat samčekom.

Druhý spôsob: Párime 3 - 4 samičky s jedným samčekom pričom každá samička je v osobitnej klietke. Samčeka pripúšťame každý deň ráno a večer striedavo vždy k inej samičke. Rozmery klietky: 40 x 30 x 30 cm. Samičky nie sú  rušené samčekom. Nevýhoda tohto spôsobu: Neustále kontrolovanie pripravenosti samičiek na párenie, chovný cyklus sa o niečo predĺži, pretože sa o mláďatá stará iba samička. 

Ďalšie dva spôsoby sa neodporúčajú, pretože sa z nich rodia zdegenerované mláďatá a chovateľ často nemôže zistitiť od ktorého páru resp. samice sú mláďatá. 

Hniezdenie

    Čas hniezdenia sa začína vo februári alebo začiatkom marca. Príprava na hniezdenie sa začína v polovici januára podávaním zeleného krmiva. Samičkám musíme odstrániť polámané pierka na chvoste. Taktiež zastrihneme veľmi prerastené pazúriky, Pozor, nie však veľa, aby sa samička udržala pri párení na bidielku a dlhé pazúre by mohli počas hniezdenia poškodiť vajíčka. Samček láka samičku neutíchajúcim spevom skoro celý deň. Počas tokania spieva samček takmer neprestajne. Pripravenosť samičky na párenie zistíme podľa toho, že nepokojne poskakuje po klietke, tu a tam zobrie do zobáka, pierko, noviny... a že láka samčeka prehýbaním sa na bidielku. Prikrčí sa na bidielku, mierne trepe krídlami a nadvihne chvost. Samček jej skočí na chrbát, pritisne svoju kloaku k jej a snaží sa udržať rovnováhu. Po párení ( trvá 1 - 2 sekundy ) si jeden druhému švitoria. Teraz môžeme dať hniezdo do klietky. Samička byčajne hneď začne stavať hniezdo. Môžeme ho vopred vystlať jemnou trávou. Samček podporuje samičku v stavbe hlasnými áriami. Samičke by ste mali na stavbu hniezda ponúknuť suché lístie, mach, jemnú trávu, perie, vlasy, srsť zo psa ... Samička si už sama vyberie. Cca o týždeň po dokončení hniezda znesie samica prvé, jemne prskané vajíčko. Každé ďalšie ráno znesie ďalšie. Znáška pozostáva cca zo 4 - 6 vajec. samička až potom sedí na vajíčkach. Teraz ju kŕmi samec, aby príliš často neopúšťala hniezdo.

Liahnutie mláďat

 Mladé sa liahnu po 13 až 14 dňoch. Vyliahnu sa pomocou malého výrastku na zobáku, tzv. vaječného zubu. 1. deň sú mladé takmer holé, majú iba niekoľko prachových pierok. Oči majú zatvorené. Samček donáša potravu. Kŕmi samičku a mladé natrávenou potravou zo svojho hrvoľa.Po krátkom čase kŕmi mladé už iba samček. Počas vývoja potrebujú mladé kanáriky veľa živočíšnych bielkovín.

 Do 15 dní sa puzdrá s perím pretrhnú a mladé nadobúdajú takmer úplné operenie. Po 16 dňoch už opúšťajú hniezdo. Rodičia ich kŕmia ešte asi 10 dní. Samček teraz prevezme starostlivosť a priúča mladé k samostatnosti.

Samička začína teraz s ďalšou znáškou. Nenechávejte však samičku hniezdiť viac než 2 - krát do roka - mohla by sa vysiliť a zomrieť. Po tom ako mladé vyletia z hniezda, odstráň hniezdo úplne.