Meno pre kanárika

    Aby si tvoj kanárik na teba ľahšie zvykol, vymysli mu nejaké meno. Ak ho ním budeš oslovovať, kanárik si ho zapamätá a bude vedieť, že patrí jemu. Posilní to tak tvoj vzťah k tvojmu kanárikovi. Meno mu vyber krátke a jednoduché, najlepšie bude ak bude obsahovať hlásky i, í, u alebo o. Toto sú vhodné hlásky, pretože kanáriky ich sami využívajú vo svojom speve. Ak už kanárikovi nejaké meno vymyslíš, už priňom ostaň. Napr.: Neli, Lili, Seli, Lulu, Kiko, Sisi, Dodo...