Vnútorné ústroje

Tráviace ústroje

 

    Kanáriky potravu nežujú. Ich sliny neobsahujú tráviaci enzým. Prehltávajú väčšie kusy, ktoré sa v hrvoli zmäkčujú. Rozdrobujú sa až v žalúdku, ktorý sa skladá zo žľaznatého a svalnatého žalúdka. Žľaznatý žalúdok produkuje šťavy a zabezpečuje tak chemické trávenie, svalnatý žalúdok potravu rozdrobuje sťahovaním a pomocou pieskových zrniek - mechanické trávenie. Preto je dobré kanárikom zaobstarať grit, čistý riečny piesok, alebo im ponúknuť škrupiny z vajec. Pomôžete im tak k lepšiemu a ľahšiemu tráveniu. Škrupiny z vajec je najprv dobré piecť v rúre, aby sa predišlo nákaze.

Dýchacie ústroje

 

    Dýchacie ústroje pozostávajú z nosovej dutiny, hrtana, pľúc, priedušnice, priedušiek a vzdušných vakov. Pľúca vtákov sú však malé, trubicovité, a preto im pri dýchaní napomáhajú vzdušné vaky. Sú zásobárňou vzduchu pre lietanie, okysličovanie a spev, poskytujú aj tepelnú izoláciu pre vnútorné orgány. Siahajú až do dutých kostí, čím nadľahčujú telo pri lietaní. Vzdušné vaky sa uplatňujú aj pri odparovaní vodných pár a nahrádzajú tak chýbajúce potné žlazy.

Spevný orgán

 

    V mieste, kde priedušnica prechádza do priedušiek, sa nachádza hlasový - spevný orgán (syrinx). Konečný úsek priedušnice sa nazýva bubienok. Medzi 2 otvormi priedušiek je kostný výčlenok nazývaný mostík. Okolo neho sa prstencovito vinie vnútorná bubienková blana, ktorá sa jedným okrajom opiera o výčlenok (mostík) a druhým v podobe riasy vyčnieva do otvoru priedušnice. Naproti tejto blane na vnútornej stene priedušnice je prirastená druhá kruhová blana, ktorá tak isto vyčnieva do otvoru priedušnice a nachádza sa presne oproti vnútornej blane. Sústava svalov (7 až 9 párov) tieto blany - riasy, podľa potreby napína a povoľuje. Vzduch vytláčaný z prsných vzdšnvých vakov ich potom rozochvieva. Takto vzniká tón, ktorý sa v rezonančných priestoroch v hlave a v prsiach a pomocou jazyka a hrvoľa formuje a dostáva konečnú podobu.

Pohlavné ústroje

 

    Vonkajšie pohlavné ústroje pri kanárikoch nahrádza kloaka. Ide o spoločný vývod vylučovacej, tráviacej a rozmnožovacej sústavy. Samček má kloaku v podobe malej zaoblenej rúrky. Aj vďaka tomuto znaku vieme rozlíšiť pohlavie kanárikov. Pri kopulácii sa kloaky kanárikov spoja.