Vnútorné ústroje

Tráviace ústroje

    Kanáriky potravu nežujú. Ich sliny neobsahujú tráviaci enzým. Prehltávajú väčšie kusy, ktoré sa v hrvoli zmäkčujú. Rozdrobujú sa až v žalúdku, ktorý sa skladá zo žľaznatého a svalnatého žalúdka. Žľaznatý žalúdok produkuje šťavy, svalnatý žalúdok potravu rozdrobuje sťahovaním a pomocou pieskových zrniek.

    Preto je dobré kanárikom zaobstarať grit, piesok alebo im ponúknuť škrupiny z vajec. Pomôžete im tak k lepšiemu a ľahšiemu tráveniu.

 

Dýchacie ústroje

    Dýchacie ústroje pozostávajú z nosovej dutiny, hrtana, pľúc, priedušnice, priedušiek a vzdušných vakov. Vzdušné vaky sú zásobárňou vzduchu pre lietanie, okysličovanie a spev, nadľahčujú telo a poskytujú aj tepelnú izoláciu pre vnútorné orgány.  Vzdušné vaky sa uplatňujú aj pri odparovaní vodných pár a nahrádzajú tak chýbajúce potné žlazy.

Spevný orgán

    V mieste, kde priedušnica prechádza do priedušiek, sa nachádza hlasový - spevný orgán. Konečný úsek priedušnice sa nazýva bubienok. Medzi 2 otvormi priedušiek je kostný výčlenok nazývaný mostík. Okolo neho sa prstencovito vinie vnútorná bubienková blana, ktorá sa jedným okrajom opiera o výčlenok (mostík) a druhým v podobe riasy vyčnieva do otvoru priedušnice. Naproti tejto blane na vnútornej stene priedušnice je prirastená druhá kruhová blana, ktorá tak isto vyčnieva do otvoru priedušnice a nachádza sa presne oproti vnútornej blane. Sústava svalov (7 až 9 párov) tieto blany - riasy, podľa potreby napína a povoľuje. Vzduch vytláčaný z prsných vzdšnvých vakov ich potom rozochvieva. Takto vzniká tón, ktorý sa v rezonančných priestoroch v hlave a v prsiach a pomocou jazyka a hrvoľa formuje a dostáva konečnú podobu.

Pohlavné ústroje

    Vonkajšie pohlavné ústroje pri kanárikoch nahrádza kloaka. Samček má kloaku v podobe malej zaoblenej rúrky. Pri kopulácii sa kloaky kanárikov spoja.