Sociologické vzťahy kanárikov

    V preletovačkách a voliérach vládne podradenosť a nadradenosť niektorých jedincov. Niektoré kanáriky si vynútia vládu nad ostatnými, pri krmive a vode sú prvé, a vôbec - utláčajú ostatné. Pri dobre zostavenom páre sú tieto vzťahy v rovnováhe. Ak si chovný pár dobre nerozumie, chovateľ nemôže očakávať dobré výsledky v chove. 

Napr. pri 2 samcoch, ale aj samičkách sa môže vyvinúť až bezohľadná nadradenosť a podradenosť. Silnejší jedinec môže slabšieho nielen biť, ale ho aj vyčerpať tým, že ho nepripustí ku krmivu alebo vode. Kanárika, kt. si vynucuje nadradenosť, môžeme skrotiť tak, že ho preložíme do klietky, kde už iný kanárik svoj priestor dobre ovláda. Niekedy aj skromná a utiahnutá samička môže byť v čase hniezdenia až agresívna. Takéto samičky sú menej ohľaduplné než samce a ich boje sa často končia uhynutím. 

Ak v čase hniezdenia samička bije samca - samičku pripúšťame do klietky samčeka.