Starostlivosť o vzhľad

    O svoj vzhľad sa kanárik veľmi dôkladne stará. Perie opatrne čistí, zbavuje ho prachu a premasťuje ho sekrétom z kostrčovej žľazy. Zdravý kanárik má perie vždy čisté, hladké a priliehavé (okrem niektorých druhov postavových kanárikov). Počas čechrania kanárika nevyrušujte.

Kúpeľ

    Aj napriek tomu, že kanáriky nie sú vodné vtáky, kúpanie milujú. Kanárikom by sme mali každý deň poskytnúť malú vaničku, alebo misku s čistou vodou na kúpanie, ktorá tvorí nevyhnutnú výbavu klietky nášho malého spoločníka. Kanáriky majú zo všetkých činností kúpanie asi najradšej :) - ak nepočítame lietanie. Kanáriky však neberú kúpeľ ako zábavu, okúpu sa preto, aby boli čisté. Samozrejme kúpanie kanárikov je zábava pre nás, takže ich môžeme s radosťou pozorovať.                          

Prerastené pazúriky a zobák

  • Pazúriky sa obvykle dostatočne obrusujú o rôzne vetvičky. Ak však prerastajú alebo sa krútia, musíte ich skrátiť. Vták by sa za ne mohol niekde zachytiť a poraniť sa. Veľké pazúriky mu môžu znemožňovať chôdzu a privodiť iné zdravotné problémy. Pazúriky sa skracujú jemnými klieštikmi (napr. z pedikúry) alebo ostrými nožničkami na nechty. Pri skracovaní je dôležité správne uchopenie kanárika a správne vedenie rezu po smere rastu pazúrika, aby ste kanárika neporanili. Pazúriky nesmiete skrátiť príliš. V pazúriku je totiž cievka, ktorá sa javí ako tenká červená čiarka. Do tejto cievy by ste nemali zastrihnúť. Strihajte tak 2-3 mm od tejto cievy, najlepšie proti svetlu, aby ste ju dobre videli. Zastrihnutie by spôsobilo kanárikovi bolesť. Krvácanie sa snažte zastaviť peroxidom alebo chloridom železnatým., v prípade núdze mu pazúrik môžete zasypať trochou múky alebo kukuričným škrobom. Taktiež kanárika v ruke príliš nezvierajte, aby sa nezadusil. 

  • Zobák si kanárik často obrusuje o vetvičky a pri tom si ho čistí. Preto musia byť bidielka vždy čisté, znečistené môžu viesť k infekcii očí. Zobák je za normálnych okolností zavretý, pevný a hladký. Mimoriadne môže jedna časť zobáka prerásť druhú a brániť kanárikovi v prijímaní potravy. V takomto prípade choďte radšej k veterinárovi.