Hygiena voliéry

Ako často           Čo urobiť                               
Denne

Umyť misky a napájačku

Misku na kúpanie umyť a napustiť čistou vodou.
Týždenne

Z dna voliéry odstrániť trus.

Mesačne Umyť mreže voliéry a podľa možností aj vnútro voliéry.
Polročne

Vyhrabať všetok materiál na dne voliéry a vymeniť za nový.

(napr. zemina)