Predkovia

31.01.2011 17:22

 Všetky plemená kanárikov sa vyšľachtili najmä z kanárika divého (atlantického - Serinus canarius). Neskôr sa na vývoji plemien kanárikov podieľali Kanárik poľný(Serinus serinus) a Čížik ohnivý (Spinus cucullatus). Z divého kanárika vznikol ako 1. stupeň vývoja Kanárik domáci (Serinus canarius f. domestica).                                                                                                                                               Tento kanárik predstavuje primitívne, ešte cieľavedom nevyšľachtené plemeno. Zdomácnením skrotol a bez zásahu človeka sa menil jeho spev, tvar tela i sfarbenie.      Z tohto primitívneho plemena šľachtením spevu vznikli nemecké, belgické a československé plemená kanárikov kultivovaného spevu. z primitívneho plemena vznikol pripárením kanárika poľného španielsky kanárik spevavý (Timbrados). Krížením čížika ohnivého s kanárikom domácim vznikli kanáriky červenej farby.        Mutáciami v priebehu stáročí vznikli bez cieľavedomého zásahu človeka pri týchto kanárikoch zmeny v postave, štruktúre operenia aj v speve.     Kultivované plemená kanárikov vo svete sú veľmi početné, a preto nemôžu mať celkom rovnaké znaky a vlastnosti. V jednotlivých krajinách a zemepisných oblastiach sú teda aj vo vnútri jednotlivých plemien menšie odlišnosti závisiace od miestnych podmienok, ako aj zámerov chovateľov. Príslušníci toho istého plemena sa teda môžu odlišovať veľkosťou tela, štuktúrou a farbou peria.