Postavové kanáriky

22.11.2013 14:47

    Do tejto skupiny patria kanáriky šľachtené na rozličnú postavu a štruktúru peria. Hodnotia sa podľa štandardu. Zmeny vo veľkosti a tvare tela a zmeny v štruktúre peria kanárikov vznikali jednak vplyvom domestikácie,  jednak cieľavedomým výberom jedincov a príbuzenskou plemenitbou. Pri postavových kanárikoch ide o zmenu veľkosti a o deformáciu tela za účelom vytvárania žiadanej typickej postavy, postoja a tým aj celého zjavu kanárika. 

Chocholaté kanáriky

Patria k postavovým kanárikom a ako znak majú na hlave nápadnú chocholku. Medzi chocholaté kanáriky patria: crested, gloster a farebné chocholaté kanáriky.

Kanáriky s kresbou

Strakaté kanáriky existujú v mnohých farebných kombináciach. Veľmi často sa však jedná o krížence. Obzvlášť pekným kanárikom je Lizard. Je nápadný svojou šupinatou kresbou, vďaka ktorej pripomína jaštericu. Patrí k postavovým kanárikom. 

Kučeravé kanáriky a hrbáče

Silno nahrbené a kučeravé kanáriky patria k tým najviac nápadným plemenám. Niektoré extrémne formy sa môžu považovať za týranie. Zmeny na kostre - pokrivenie chrbtice či kučeravé perie môžu zmeniť ich vrodené chovanie a byť im celý život na obtiaž. Medzi kučeravé plemená patrí Parížsky (Francúzsky) trubač, či Taliansky gibber. Medzi hrbáče patrí belgický hrbáč Bossu alebo škótky hrbáč Scoth fancy.