Plemenitba

18.08.2011 17:34

Poznáme tieto štyri spôsoby hniezdenia: 

  • Hniezdenie jedného páru
  • Striedavé hniezdenie s jedným samcom
  • Hniezdenie v skupinách s jedným samcom
  • Hromadné hniezdenie

Na základe dlhodobých skúseností chovateľov sa najviac osvedčili prvé dva typy hniezdenia.

Prvý spôsob: V jednej chovnej klietke párime len jednu samičku s jedným samčekom. Tento spôsob je najprirodzenejší. Pri tomto spôsobe odpadá práca chovateľovi s pripúšťaním a odoberaním samčeka od samičky. Chovný cyklus je o niečo kratší - o mláďatá sa starajú obidvaja rodičia. Rozmer chovnej klietky: 50 x 40 x 30 cm. Nevýhoda tohto spôsobu: Rušenie samičky sediacej na vajíčkach, poškodenie vajec a zmrzačenie mláďat samčekom.

Druhý spôsob: Párime 3 - 4 samičky s jedným samčekom pričom každá samička je v osobitnej klietke. Samčeka pripúšťame každý deň ráno a večer striedavo vždy k inej samičke. Rozmery klietky: 40 x 30 x 30 cm. Samičky nie sú  rušené samčekom. Nevýhoda tohto spôsobu: Neustále kontrolovanie pripravenosti samičiek na párenie, chovný cyklus sa o niečo predĺži, pretože sa o mláďatá stará iba samička. 

Ďalšie dva spôsoby sa neodporúčajú, pretože sa z nich rodia zdegenerované mláďatá a chovateľ často nemôže zistitiť od ktorého páru resp. samice sú mláďatá.